Peter Kerssens

Haarlem Hydraulics werd in 2011 opgericht en is in feite een spin-off van Delft Hydraulics, ofwel het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, sinds 2008 onderdeel van Deltares.

Haarlem Hydraulics is gespecialiseerd in consultancy op het gebied van waterbeheer, overstromings management, hoogwaterbeheer, river basin management en aanverwante zaken.  We leveren met name kennis en advies op dit gebied aan overheden, in Nederland of het buitenland, aan ingenieurs bureaus en onderzoeks instituten. Klanten zijn verder ook ontwikkelingsbanken en ontwikkelings- organisaties, als b.v.  de WereldBank, Asian Development Bank, UNDP, e.d.

In Nederland is Haarlem Hydraulics betrokken bij diverse projecten van Deltares en Rijkswaterstaat, zoals b.v. het Ruimte voor de Rivier project, waar expertise wordt geleverd op het gebied van rivier hydraulica en morfologie. Wat betreft het buitenland is Haarlem Hydraulics momenteel betrokken bij projecten in Vietnam, in China en in Indonesie.  In Vietnam gaat het om o.a. de hoogwater bestrijding in HoChiMinh city (met Royal Haskoning-DHV en Deltares), een waterbeheer c.q. klimaats verandering project in de Mekong Delta (met Stichting Water Partners en Deltares), en twee universiteits samenwerkings projecten, een met de TU Delft (en (Deltares) in Hanoi, en een met de Wageningen universiteit (en Deltares) in HCM city.   In China is Haarlem Hydraulics betrokken bij een project van de Europese Unie met betrekking op kennis uitwisseling op het gebied van waterbeheer en hoogwater bestrijding. Een ander project, voor UNESCO-IHE/Delft en de Asian Deevelopment Bank, heeft betrekking op het opzetten van een beheers organisatie voor Chao lake in Anhui provincie (nabij Shanghai).

De passie in het werk is de uitdaging om te helpen bij het oplossen van water gerelateerde problemen in de wereld, overstromingen, klimaats verandering, droogte, etc., maar ook het reizen op zich, en hetkennis maken met en werken in vreemde culturen.  We kunnen dan ook specialisten leveren met (tientallen) jaren ervaring in zo ongeveer alle wereld delen: uiteraard Europe, maar ook Azie, Afrika, Noord- en Zuid Amerika, alsmede Australie.